Kunt u ons nieuwsbericht niet goed lezen? Klik hier voor onze online versie
 
Home Doelstelling Zorgtrajecten Sociale kaart Contact

Nieuwsbrief

Nieuwsarchief >

Vanaf 1 mei 2018: Wijzigingen in het zorgtraject diabetes type2 en wijzigingen in het voortraject (vervanger van de diabetespas)

woensdag 28 maart 2018

Zorgtraject diabetes type2: wat verandert er?

1. Diabeteseducatie

Afschaffing van:
• De 3 modules opstart-, opvolg- en extra educatie
• De verplichting educatie te volgen in kritische situaties

In de plaats een reeks van 5 verstrekkingen per jaar + éénmalig 5 bijkomende verstrekkingen:

• Elke patiënt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar
• Ten minste 1 van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiënt gebeuren
• Elke patiënt heeft eenmalig recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat ten minste 1 van de 1ste reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven
• Deze 5 bijkomende verstrekkingen mogen gegevens worden gedurende het kalenderjaar van de 1ste reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.
• Dit geldt voor elke patiënt ongeacht of hij/zij in het verleden al dan niet educatie gekregen heet via de diabetesconventie of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen.

Educatie thuis, in de praktijkruimte of in groep

• De educatie mag thuis bij de patiënt, in de praktijkruimte of in groep gegeven
worden
• Er zijn 3 nieuws nomenclatuurcodes (educatie in de praktijkkamer, thuis of in groep)
• Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers
• Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen
• De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen
• De educatie verstrekkingen mogen niet voor patiënten in woonzorgcentra/gemeenschappelijke verblijfplaatsen aangerekend worden

Overgangsmaatregelen
In 2018 kan de huisarts nog educatieverstrekkingen voorschrijven volgens de oude regelgeving ‘opstart-, opvolg- en extra educatie).
Deze educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving kunnen tot ten laatste 31/12/2018 gegeven worden.
2. Zelfzorgmateriaal

Vanaf 1 mei 2018 hebben de patiënten met een zorgtraject diabetes type2 recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal, maar enkel op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben.3. Forfaitaire honoraria voor specialisten

Vanaf 1 mei 2018 betaalt het ziekenfonds geen jaarlijks forfaitair honorarium meer aan de specialist wanneer:
• een patiënt met zorgtraject diabetes type2 opgenomen wordt in een diabetesovereenkomst.
Uitzondering: wanneer een patiënt met zorgtraject diabetes type2 tijdelijk overschakelt naar groep C1 van de diabetesconventie blijft het forfaitair honorarium behouden

• een patiënt met zorgtraject chronische nierinsufficiëntie opgenomen is in een dialyseovereenkomst


Voortraject/Opvolging van een patiënt met diabetes type2 (voorheen diabetespas)

• Vanaf 1 mei 2018 krijgt een patiënt toegang tot terugbetaalde verstrekkingen educatie op voorwaarde dat hij:
o Een verstrekking 102852 “opvolging van een patiënt met diabetes type2/voortraject” heeft
o Behoort tot een subdoelgroep die beantwoordt aan de volgende criteria
- Leeftijd 15-69 jaar
EN/of
- Arteriële hypertensie

o Een voorschrift van de huisarts heeft

• Per kalenderjaar heeft een patiënt recht op maximum 4 verstrekkingen
• De educatie kan individueel, in groep, of in combinatie van beide, op voorschrift van de huisarts
• Verschillende zorgverleners kunnen de educatie geven, naargelang de noden van de patiënt
o Diabeteseducatoren: informatie over de ziekte en levensstijl
o Diëtisten: educatie diëtetiek
o Apothekers: aansporen tot therapietrouw
o Verpleegkundigen: opvolgingsbezoek/zelfmanagement ondersteuning
o Kinesitherapeuten: aansporen tot lichaamsbeweging
Diabeteseducatoren, diëtisten en apothekers kunnen diabeteseducatieverstrekkingen individueel of in groep geven.
Verpleegkundigen kunnen deze alleen individueel aan huis bij de patiënt geven en kinesitherapeuten kunnen dit alleen in groep.

• Er zijn 8 nieuwe nomenclatuurcodes naargelang de betrokken beroepsgroep en het type educatie
• Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers
• Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen
• De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen
• De educatie verstrekkingen mogen niet voor patiënten in woonzorgcentra/gemeenschappelijke verblijfplaatsen aangerekend worden

De nieuwe regelgeving is op 20/3/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1/5/2018.
Meer informatie kan u terugvinden via deze link http://www.inami.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/Paginas/wijzigingen-regelgeving-zorgtrajecten.aspx#.Wrtq02aiH5Y
LMN Ninove Geraardsbergen

Contact